ОФЕРТА

Келісімшарт офертасы ЖК L2L.KZ

1. Жалпы ережелер.
1.1. Бұл құжат ЖК L2L.KZтың ресми ұсынысы (жария офертасы) болып табылады және бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын кез келген заңды немесе жеке тұлғаға ақпараттық қызметтерді көрсетудің барлық маңызды шарттарын қамтиды. Ақпараттық қызметтердің толық тізімі, сондай-ақ төлем сомасы http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында жарияланған.
1.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (ҚР АК) 395-бабының 5-тармағына сәйкес онда көрсетілген келісімшарт талаптарын орындау (атап айтқанда, қызметтерге ақы төлеу) бойынша іс-әрекеттер жасалса - бұл офертаны қабылдау болып есептеледі. Бұл ретте келісімшарт әрбір нақты жағдайда қол қойылмай жасалған болып саналады, өйткені офертаны қабылдау төменде көрсетілген шарттар бойынша келісімшарт жасасуға теңестіріледі.
2. Оферта тақырыбы.
2.1. Келісімшарт-офертаға сәйкес, ЖК L2L.KZ Тапсырыс берушіге сырттай өткізілетін әртүрлі конкурстар, олимпиадалар және басқа да дамытушы бағдарламаларды білдіретін іс-шараларға қатысты қажетті ақпарат бойынша Қызметтерді ұсынады.
2.2. ЖК L2L.KZ Тапсырыс берушіге Қызметтерді, ол бекітілген ережелер мен мерзімге сәйкес тіркелген жағдайда, іс-шараға қатысу үшін қолданыстағы тарифтерге сәйкес төлемақы төлеген және http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында тиісті электронды өтінім берген жағдайда ғана көрсетеді.
2.3. Келісімшарт-офертаның қабылдануы Тапсырыс берушінің таңдалған Қызмет үшін төлем жасау фактісі болып табылады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
3.1. ЖК L2L.KZ міндеттенеді:
3.1.1. Тапсырыс берушіні ЖК L2L.KZ белгілеген формаға сәйкес http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтына, одан Қызметті көрсету үшін тіркеу деректерін алғаннан кейін тіркеуге.
3.1.2. Тапсырыс берушіге таңдалған сырттай өткізілетін іс-шара бойынша Қызметті толық көлемде төлем жасалған жағдайда және нақты іс-шараны өткізудің барлық ережелері сақталған жағдайда көрсетуге.
3.1.3. Көрсетілетін қызметтер тізімі, іс-шаралардың шарттары мен құны туралы ақпаратты http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында орналастыруға.
3.1.4. Тізімдерді, тарату тізімдерін пайдалана отырып, Тапсырыс берушіге Қызметтер және оларды алу шарттары туралы хабарлауға.
3.2. ЖК L2L.KZ мыналарға құқылы:
3.2.1. Белгіленген мерзімдерде Қызметтер үшін төлем жасалмаған (төлем толық жасалмаған), Қызметті көрсетуге өтініш уақтылы берілмеген жағдайда, таңдалған іс-шараға қатысу үшін сканерленген төлем түбіртегі болмаған, сондай-ақ іс-шараға қатысу ережелерін бұзған жағдайда Тапсырыс берушіге Қызметті көрсетуден бас тартуға.
3.2.2. http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында ұсынылатын барлық Қызметтердің құнын біржақты түрде белгілеуге.
3.2.3. Осы Келісімшарттың шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге.
3.2.4. Тапсырыс берушіні сайтта тіркеу кезінде алынған деректерді және электрондық поштаны пайдалана отырып, Тапсырыс берушіге ақпаратты жеткізуге.
3.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
3.3.1. Белгіленген бағалармен, Қызмет түрлерімен, Қызмет көрсету тәртібімен және шарттарымен http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында өз бетінше және уақтылы танысуға.
3.3.2. Таңдалған қызметтерді ЖК L2L.KZ белгілеген төлем кезіндегі бағаларға сәйкес уақытылы төлеуге.
3.3.3. Ережеге сәйкес ЖК L2L.KZ http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында тіркелуге.
3.3.4. Тіркеу кезінде сенімді байланыс деректерін, сондай-ақ белгіленген формада және ЖК L2L.KZ көрсеткен мерзімде орналасқан жеріңізді көрсетуге.
3.3.5. Іс-шараға қатысу туралы шешім қабылданған жағдайда, Өтінімге таңдалған Қызметтер үшін төлем түбіртегінің сканерленген көшірмесін тіркеуге.
3.3.6. Жұмысыңызды немесе іс-шараға қатысушылардың жұмысын http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында құрылған жеке кабинетке уақытылы жүктеуге.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
3.4.1. Осы Келісімшарт офертасының талаптарына сәйкес ЖК L2L.KZтен төленген Қызметтерді алуға.
3.4.2. ЖК L2L.KZ-ден http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтынан сырттай іс-шараларды өткізу шарттары мен мерзімдеріне қатысты толық және сенімді ақпаратты алуға.
4. Қызметтердің құны.
4.1. Қашықтықтан өткізілетін іс-шаралар бойынша көрсетілетін Қызметтердің құны ЖК L2L.KZ біржақты тәртіпте қазақстандық теңгемен анықтайды және http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында орналастырады.
4.2. ЖК L2L.KZ біржақты тәртіпте Қызметтердің бағасын өзгертуге құқылы және бұл туралы ақпарат http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында көрсетіледі.
4.3. Жаңа бағалар мен төлем шарттарының күшіне ену күні олардың http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында орналастырылған күні болып табылады.
5. Есептесу тәртібі мен мерзімі.
5.1. ЖК L2L.KZке төлем Тапсырыс беруші тарапынан таңдалған іс-шара күніне дейін елдің кез келген банк бөлімшесінде банктік аударым арқылы қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады.
5.2. Тапсырыс берушіге http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында жарияланған мерзімге сай және таңдалған іс шара құны 100% алдын ала төленген жағдайда, таңдалған іс-шара бойынша Қызметтер көрсетіледі.
6. Тараптардың ерекше шарттары мен жауапкершілігі.
6.1. Тапсырыс беруші ЖК L2L.KZ Қызметтері үшін өзі төлеген төлемнің дұрыстығы мен уақтылы жүргізілуіне, тіркеу деректерінің дұрыстығына, http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтында орналастырылған іс-шараларды өткізу ережелерінің орындалуына толық жауапты.
6.2. ЖК L2L.KZ Тапсырыс беруші http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында орналастырылған белгіленген талаптар мен ережелерді орындаған кезде көрсетілетін Қызметтердің уақтылылығы үшін жауап береді.
6.3. ЖК L2L.KZ Тапсырыс берушінің Қызметтерді алмауына жауапты емес және бұл жағдайда төленген төлем келесі жағдайларда қайтарылмайды және басқа Қызметтерге аударылмайды:
6.3.1. Тапсырыс беруші Қызметтің ақысын іс-шара басталған күннен кейін төледі және/немесе төлем түбіртегінің сканерленген көшірмесін ЖК L2L.KZ белгілеген мерзімде Өтінім беру формасына тіркемеді.
6.3.2. Тапсырыс беруші Тіркеу сауалнамасында жалған немесе қате деректерді көрсетті.
6.3.3. Қызметті көрсету кезінде Тапсырыс беруші көрсеткен электрондық пошта қолжетімді емес.
6.3.4. Тапсырыс беруші өзінде туындаған проблемаларға байланысты ақылы Қызметтерді ала алмайды.
6.3.5. Тапсырыс беруші таңдалған іс-шара аясында орындалған жұмысты ЖК L2L.KZ сайтына уақытылы жүктеген жоқ.
6.3.6. Тапсырыс беруші жұмысты белгіленген мерзімде бермеді.
6.4. ЖК L2L.KZ ұсынатын Қызметтердің аясында Тапсырыс берушіге жіберілген ақпарат тек Тапсырыс берушіге арналған, үшінші тұлғаларға беруге, көшіруге, таратуға, қайта жіберуге, электронды, «қағаз» немесе басқа түрде қосымша келісімсіз немесе ЖК L2L.KZтің ресми нұсқауысыз жариялауға болмайды.
6.5. ЖК L2L.KZ Тапсырыс берушіге оның Қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін қоғамдық байланыс арналарының немесе мекемелердің жұмыс сапасына жауапты емес.
7. Наразылықтар мен дауларды қарау тәртібі.
7.1. Тапсырыс берушінің көрсетілген қызметтерге наразылықтарын ЖК L2L.KZ дау туындаған сәттен бастап 2 күн ішінде электрондық пошта арқылы қарауға қабылдайды.
7.2. Даулы жағдайларды қарастыру кезінде ЖК L2L.KZ Тапсырыс берушіден қарастырылып отырған іс-шараға қатысты қызығушылық тудыратын барлық құжаттаманы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші сұрау салынған күннен кейін 1 жұмыс күні ішінде құжаттарды ұсынбаған жағдайда, наразылық ЖК L2L.KZ тарапынан қарауға жатпайды.
8. Келісімшартты жасау, өзгерту, бұзу.
8.1. Тапсырыс беруші таңдаған іс-шара бойынша Қызмет көрсетілуі үшін http://www.l2l-abroad.com/i_can веб-сайтында жарияланған формаға сәйкес электрондық байланыс арналары арқылы өтініш түсірген және ЖК L2L.KZтың есеп шотына төлемді өткізген сәті осы Келісімшартты жасау сәті болып есептеледі.
8.2. Тапсырыс беруші кез келген уақытта ЖК L2L.KZ қызметтерінен біржақты бас тартуға құқылы. Тапсырыс беруші ЖК L2L.KZ қызметтерінен біржақты бас тартқан жағдайда, жасалған төлем қайтарылмайды және басқа Қызметке аударылмайды.
8.3. ЖК L2L.KZ кез келген уақытта барлық өзгерістерді өзінің веб-сайтында жариялау арқылы осы келісімшарт офертасының кез келген шарттарын өзгертуге немесе толықтыруға құқылы. Жарияланған өзгерістер Тапсырыс беруші үшін қолайсыз болса, онда өзгерістер жарияланған күннен бастап 7 күн ішінде ол бұл туралы ЖК L2L.KZты хабардар етуі керек. Егер хабарлама алынбаса, Тапсырыс беруші келісімшарттық қатынастарға қатысуды жалғастырады деп есептеледі.
8.4. Осы Келісімшартпен реттелмеген барлық мәселелер бойынша тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері
ОРЫНДАУШЫ
ЖК L2L.KZ
БСН (СТН) 870918450476
заңды мекенжайы – 100017, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Әлиханов көшесі, 38/2, 27-пәтер/офис
Банк: АҚ «Kaspi Bank»
КБ: 19
БСК: CASPKZKA
Шот нөмірі: KZ98722S000020499222

ИП Изергина А.В.
ОГРНИП 321911200085900

Компания
  • Политика конфиденциальности
  • Договор оферты
  • Курсы английского языка
Соцсети
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn