ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КЕЛІСІМ


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі – Келісім) http://www.l2l-abroad.com/i_can сайт әкімшісі, бұдан әрі «Әкімшілік» және жеке тұлға, пайдаланушы ретінде сіз бұдан әрі «Пайдаланушы» және http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтының Пайдаланушыларына қызмет көрсету тәртібін реттейтін (бұдан әрі - Сайт) арасында жасалған заңды міндетті келісімшарт болып табылады.
1.2. Осы келісімшарттағы Әкімшілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және келесі мекенжай бойынша тіркелген: 100017, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 38/2ші үй, офис 27, Жеке кәсіпкер L2L.KZ.
1.3. Осы Келісім бойынша Сайтта көрсетілген тәртіпте тіркелу және/немесе Сайттың функционалдығын пайдалануды жалғастыру арқылы осы Келісімнің шарттарын қабылдайтын жеке тұлға Пайдаланушы болып табылады.
1.4. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (ҚР АК) 395-бабына сәйкес осы Келісім ашық оферта болып танылады. Осы келісімді Сайтта орналастыру Пайдаланушының ашық оферта алуына тең.
1.5. Пайдаланушылық келісім Пайдаланушы оның шарттарына келісімін білдірген, «Мен осы Пайдаланушылық келісімінің шарттарын қабылдаймын» деген сөзге қарама-қарсы Пайдаланушылық келісімінің мәтініне сілтеме жанындағы арнайы ұяшыққа келісім белгісін (галочка) қойған сәттен бастап және/немесе Пайдаланушы Сайттың функционалдығын одан әрі пайдалануға бағытталған әрекеттерді орындағанда күшіне енеді.
1.6. Сайтта тіркелу немесе Сайттың функционалдығын пайдалануды жалғастыру арқылы Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын оқығанын, түсінгенін және оны орындауға келісетінін растайды, яғни ол осы Келісімнің шарттарын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi (ҚР АК) 396 бапқа сәйкес толық және сөзсіз қабылдайтынын білдіреді (қабылдау).
Егер сіз 18 жасқа толмаған болсаңыз немесе мемлекетіңіздің заңдарына сәйкес кәмелеттік жасқа толмаған болсаңыз, осы Пайдаланушылық келісімін және Құпиялылық саясатын ата-анаңызға немесе заңды қамқоршыларыңызға қарау үшін жіберуіңізді өтінеміз.
1.7. Егер сіз (сіздің ата-анаңыз немесе сіздің атыңыздан заңды өкіліңіз, кәмелетке толмаған болсаңыз) Сайттың Пайдаланушысы болғыңыз келмесе, «Мен осы Пайдаланушылық келісімінің шарттарын қабылдаймын» деген сөзге қарама-қарсы Пайдаланушылық келісімінің мәтініне сілтеме жанындағы арнайы ұяшыққа келісім белгісін (галочка) қою арқылы, Сайтқа тіркелмеңіз.
Егер сіз осы Келісімнің шарттарын қабылдамасаңыз, Сайтқа және Әкімшілік қызметтерге кіруден және оны пайдаланудан бас тартыңыз.
1.8. Осы Келісім Әкімшілік тарапынан біржақты тәртіппен ол туралы арнайы хабарламасыз өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Келісімнің жаңа нұсқасы, егер Келісімнің жаңа нұсқасында өзгеше көзделмесе, ол Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Әкімшілік Пайдаланушыларға осы Келісімнің шарттарын өзгертулер және/немесе толықтырулар тұрғысынан үнемі тексеріп тұруды ұсынады. Осы Келісімге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен кейін Пайдаланушының Сайтты пайдалануын жалғастыруы Пайдаланушының мұндай өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келісікенін білдіреді.
1.9. 1.9. Пайдаланушы Қазақстан заңнамасын немесе халықаралық құқықты бұзады деп есептелуі мүмкін әрекеттерді жасамауға, соның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы, сондай-ақ Сайттың жұмысын және Сайттың қызметтерін бұзуға әкелетін немесе әкелуі мүмкін кез келген әрекеттерді жасамауға келіседі.
1.10. Сайт материалдарын авторлық құқық иелерінің келісімінсіз пайдалануға жол берілмейді. Жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануды қоспағанда, барлық материалдарды немесе бір бөлігін кез келген формада көшіруге немесе пайдалануға тыйым салынады. Материалдың бір бөлігін жеке коммерциялық емес мақсаттарда көшіру кезінде Пайдаланушы көрсетілген материалдың көзі ретінде http://www.l2l-abroad.com/i_can сайтын көрсетуі керек.
1.11. Осы Келісімнің ағымдағы нұсқасы Интернетте мына мекенжайда орналасқан: http://www.l2l-abroad.com/i_can.

2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ
2.1. Осы Келісімнің мәні Пайдаланушыларға Сайтты қарау, авторлық құқықты қорғау материалдарын алу, орналастыру, пікір алмасу және білім беру саласындағы әртүрлі тақырыптар/проблемалар бойынша өз пікірлерін білдіру үшін білім беру платформасы ретінде пайдалану, басқа Пайдаланушылармен хат алмасу, мүмкіндігін беру болып табылады. сондай-ақ Әкімшіліктің білім беру және басқа қызметтерін (бұдан әрі – Қызмет) алу.
2.2. Қызметті алу үшін Пайдаланушы белгілі бір Қызметті алу үшін қажетті әрекеттерді орындай отырып, Сайтта «Жеке кабинет» жүйесінде тіркелуі керек.
2.3. Қызметті алу үшін Пайдаланушының әрекеттерін орындау бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар сайтта орналастырылған.

3. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ БЕРУ
3.1. Пайдаланушы Жеке кабинетті тіркеген және жасаған сәттен бастап Әкімшілік Пайдаланушының жеке деректерін құрайтын ақпаратқа, атап айтқанда оның тегі, аты, әкесінің аты, электрондық поштасы және басқа деректер туралы ақпаратқа қол жеткізе алады.
3.2. Сайтта тіркелу арқылы осы Келісімді қабылдай отырып, Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өз қалауы бойынша және өз мүддесі үшін беруге шешім қабылдайды және оларды Әкімшілік пен оның бизнес серіктестерімен өңдеуіне келіседі.
3.3. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу осы Келісімде айқындалған мақсаттарда жеке деректер саласындағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
3.4. Әкімшілік Пайдаланушыға Қызметті ұсыну үшін және тек осы Келісімді орындау үшін Пайдаланушының жеке деректерін өңдейді.
3.5. Жеке деректерді өңдеу кезінде Әкімшілік Пайдаланушының жеке деректерін оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жеке деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
3.6. Әкімшілік Пайдаланушының жеке деректеріне Пайдаланушыға Қызметті көрсету үшін осы ақпаратты қажет ететін қызметкерлерге және/немесе оның іскери серіктестеріне ғана қол жеткізуді қамтамасыз етеді және бұл тұлғалар Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу кезінде олардың құпиялылығын және жеке деректердің қауіпсіздігін сақтайтынына кепілдік береді.
3.7. Әкімшілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында (соның ішінде Пайдаланушылардың заңсыз және/немесе құқыққа қайшы әрекеттерінің алдан алу және/немесе жолын кесу мақсатында) Пайдаланушы ұсынған ақпаратты, оның ішінде жеке деректерді пайдалануға құқылы. Пайдаланушы ұсынған ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес соттың, құқық қорғау органдарының талабы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

4. ҚЫЗМЕТТІҢ ҚҰНЫ, ОНЫ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ.
4.1. Қызметтер Әкімшілік тарапынан Әкімшілік сайтында ұсынылған прейскурантқа сәйкес ақылы негізде де, тегін де көрсетіледі.
4.2. Пайдаланушы Қызмет құнын Әкімшілік веб-сайтында көрсетілген ықтимал әдістердің бірімен төлейді.
4.3. Әкімшілік Қызметтің белгілі бір түрі үшін Сайтта көрсетілген мерзімде Қызметті көрсетуге міндеттенеді.

5. ШЕКТЕУЛЕР ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК.
5.1. Пайдаланушы өзінің электрондық поштасы мен паролін пайдаланып Сайттағы Жеке кабинетке кіру үшін жасалатын барлық әрекеттерге жауапты. Пайдаланушы, егер оның электрондық поштасы мен Жеке кабинетке кіру үшін пайдаланылған құпия сөздері ашылған немесе үшінші тұлғалар пайдалана алады деп күдіктенуге негіз болса, Сайт қызметтеріне кіру үшін пайдаланылған деректерді дереу өзгертуге міндетті.
5.2. Пайдаланушы міндеттенеді:
5.2.1. Жеткілікті құқықтары жоқ бола тұра, өзін басқа тұлға ретінде немесе ұйымның және (немесе) қоғамдастықтың өкілі ретінде, соның ішінде Әкімшілік қызметкерлері, форум модераторлары, Сайт иесі ретінде көрсетпеуге;
5.2.2. желіде басқа тұлғалардың заңсыз өкілдігінің (соның ішінде коммерциялық) формалары мен әдістерін қолданбауға, үшінші тұлғалардың тауарлары мен қызметтерін жарнамаламауға, сондай-ақ кез келген субъектілердің немесе объектілердің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты Пайдаланушыларды немесе Әкімшілікті жаңылыстырмауға;
5.2.3. Сайтта берілген ақпаратты Әкімшіліктің келісімінсіз коммерциялық және басқа мақсаттарда пайдаланбауға. Сайтта берілген ақпаратты Пайдаланушының пайдалануына Әкімшіліктің келісімі жазбаша түрде берілуі тиіс;
5.2.4. кез келген компьютердің немесе телекоммуникациялық жабдықтың функционалдығын бұзуға, жоюға немесе шектеуге арналған вирустары немесе басқа компьютерлік кодтары, файлдары немесе бағдарламалары бар кез келген материалдарды, Интернеттегі ақылы ресурстарға рұқсатсыз кіру үшін жүктемеуге, жібермеуге, сондай ақ жоғарыдағы ақпараттың сілтемесін орналастырмауға;
5.2.5. Сайтта басқа Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін түсіретін немесе қорлайтын материалдарды, көрінеу жалған ақпаратты немесе осындай материалдарға сілтемелерді орналастырмауға;
5.2.6. Сайтта әдепсіз немесе балағат сөздерді немесе сөз тіркестерін, оның ішінде оларды Пайдаланушының атында қолданбауға;
5.2.7. Порнографиялық материалдарды немесе оларға сілтемелерді Сайтта орналастырмау, соның ішінде оларды Пайдаланушының фотосуретінде және/немесе оның орнына пайдаланбауға;
5.2.8. Сайтта зорлық-зомбылыққа және заңсыз әрекеттерге және өз-өзіне қол жұмсауға шақыруларды орналастырмауға, Сайтта қылмыстық әрекетті насихаттамауға, заңсыз әрекеттерге арналған нұсқаулықтарды орналастырмауға;
5.2.9. Сайтта зорлық-зомбылық, қатыгездік, нәсілдік, этникалық немесе діни өшпенділік элементтері бар материалдарды, сондай-ақ осындай материалдарға сілтемелерді орналастырмауға, Сайтта нацистік атрибуттарды немесе рәміздерді насихаттамауға немесе көрсетпеуге;
5.2.10. Сайтта Әкімшіліктің пікірі бойынша, қалаусыз, мораль мен этика нормаларын бұзатын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және Сайттың басқа Пайдаланушыларының құқықтарын, ар-намысын, қадір-қасиетін бұзатын кез келген басқа ақпаратты орналастырмауға;
5.2.11. Сайттың басқа Пайдаланушыларына, Репетиторларға құрметпен қарауға және қарым-қатынаста балағат сөздер мен дөрекі сөздерді қолданбауға.
5.3. Жеке кабинеттің иесі осы тіркеулік жазба бойынша әрекеттерді кім жасағанына қарамастан, осы Келісімнің сақталуына жауапты. Пайдаланушы осы Келісімді бұзған жағдайда, Әкімшілік оған өз қалауы бойынша кез келген уақытта санкцияларды қолдануға құқылы: ескерту, Жеке кабинет арқылы Сайтқа кіруді уақытша бұғаттау, тіркеулік жазбаны жою немесе басқа әрекеттер.
5.4. Пайдаланушыға Сайтта сілтемесі болуы мүмкін сыртқы ресурстарға кіру және пайдалану үшін Сайт әкімшілігі жауапты емес екендігі ескертіледі.
5.5. Пайдаланушыға Сайт әкімшілігі басқа Пайдаланушылардың жеке деректерінің дұрыстығына, сондай-ақ Сайттағы сәйкес каталогта орналастырылған репетиторлардың жеке деректерінің дұрыстығына және оқыту сапасына жауап бермейтіні ескертіледі.
5.6. Осы Шартты орындауға байланысты кез келген даулар немесе келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Пайдаланушы мен Әкімшілік оларды арадағы келіссөздер арқылы шешуге бар күш-жігерін салады. Егер даулар келіссөздер арқылы шешілмесе, олар Әкімшіліктің орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге жатады.

6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.
6.1. Осы Келісімге байланысты жеке тұлғалардың Әкімшілікке өтініштері, ұсыныстары мен талаптары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен уәкілеттік берілген тұлғалардың сұраулары осы Келісімнің 1.2-тармағында көрсетілген ЖК L2L.KZтың поштасына жіберілуіне болады.
6.2. Соттың осы Келісімнің кез келген ережесін жарамсыз немесе орындалмайтын деп тануы осы Келісімнің басқа ережелерінің жарамсыздығына немесе орындалмайтындығына әкеп соқпайды.
6.3. Осы Пайдаланушылық келісімінің ажырамас бөлігі Құпиялылық саясаты болып табылады, оны тиісті бөлімде оқуға болады.
ИП Изергина А.В.
ОГРНИП 321911200085900

Компания
  • Политика конфиденциальности
  • Договор оферты
  • Курсы английского языка
Соцсети
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn